Προσφορά!

02 – FESPA C + B PLOT + B DESIGN +FEPLA

2.600,00 με ΦΠΑ: 3.224,00

Για κτίρια από σκυρόδεμα με γενικές κοιτοστρώσεις και μυκητοειδείς πλάκες ανωδομής

Ποσότητα