Προσφορά!

06 – TEKTON PRO + e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ + ΙΣΟΥΨΕΙΣ + OBJ + ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

1.800,00 με ΦΠΑ: 2.232,00

  • Για όλα τα σχέδια μια άδειας δόμησης, τοπογραφικά και ΚΗΔ
  • Για φωτορεαλιστικές παρουσιάσεις και επικοινωνία με άλλα 3D προγράμματα
Ποσότητα