Κωδικός: Ε0101-1

Tekton Light

390,00 με ΦΠΑ: 483,60

Το Tekton Light είναι το αυτόνομο πρόγραμμα για 2D σχεδίαση. Το καλοσχεδιασμένο και φιλικό για το χρήστη περιβάλλον εργασίας του σας δίνει την δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ποσότητα

Tekton Light - αυτόνομο πρόγραμμα για 2D σχεδίαση

Δημιουργία ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων!

Το Tekton Light είναι ιδανικό για τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Στο Tekton Light είναι διαθέσιμες οι οντότητες / εργαλεία:

Νέο αυτόνομο πρόγραμμα Tekton Light για 2D σχεδίαση.
Το περιβάλλον εργασίας του Tekton – Light

Επικοινωνία με οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD

Το Tekton Light δίνει επίσης τη δυνατότητα, μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου CAD Organizer, να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Με δυνατότητα επέκτασης σε Tekton Pro!

Το Tekton Light μπορεί να είναι μόνο η αρχή!

Έχετε την επιλογή να το επεκτείνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε σε Tekton Pro. Μπορείτε δηλαδή, να δώσετε στο Tekton Light σας τη δυνατότητα 3D σχεδίασης με αυτόματης δημιουργίας όψεων και τομών κάθε φορά που το μοντέλο τροποποιείται.

Γραμμικά εργαλεία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων

Οδηγός & σημεία έλξης

Ο «Οδηγός» στο Tekton Light είναι το βασικό βοηθητικό εργαλείο για την ευκολία σχεδίασης στην κάτοψη. Η κατασκευή οδηγών αποτελεί την βάση για την τοποθέτηση όλων των στοιχείων του σχεδίου σε έναν όροφο. Το Tekton Light σας δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής των οδηγών – περασιών από οικοδομή σε οικοδομή ή από όροφο σε όροφο για να έχετε κοινή βάση για τα σχέδιά σας.

Οι τομές των ορθογώνιων ή λοξών περασιών – οδηγών παράγουν σημεία έλξης (snap points) τα οποία σας βοηθάνε να τοποθετήσετε με ακρίβεια τα στοιχεία σχεδίασης στην κάτοψή. Τα σημεία έλξης μπορούν να δημιουργηθούν είτε σε σταθερές αποστάσεις, είτε σε οποιαδήποτε θέση είναι χρήσιμη για τη σχεδίαση.

Γραμμή , Τόξο, Καμπύλη

Η «Γραμμή», το «Τόξο» και η «Καμπύλη» είναι τα τρία γραμμικά εργαλεία του Tekton Light με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμικά σχέδια. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την σχεδίαση οποιουδήποτε σχήματος μπορεί να σχεδιαστεί με κανόνα και διαβήτη.

Η επεξεργασία των σχεδίων είναι μια εύκολη διαδικασία χάρη στα διάφορα χρώματα, τύπους & πυκνότητες γραμμών, τόξων και καμπύλων που είναι διαθέσιμα στο Tekton Light.

Γραμμή
Με τη «Γραμμή», μπορείτε να σχεδιάσετε ευθύγραμμα τμήματα στην κάτοψή σας. Τα άκρα των γραμμών είναι σημεία έλξης. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα σχεδίασης άκρων γραμμών, με διάφορα σύμβολα, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και να προσδιορίσετε το μέγεθός τους.

Τόξο
Με το «Τόξο», μπορείτε να σχεδιάσετε τόξα, ημικύκλια και κύκλους. Τα σημεία έλξης τους είναι το κέντρο τους και τα δύο άκρα τους. Ένα τόξο μπορείτε να το διασπάσετε σε επιμέρους τμήματα, αν το τμήσετε με κάποιο άλλο τόξο, ή μια γραμμή.

Καμπύλη
Με την «Καμπύλη», μπορείτε να σχεδιάσετε κλειστές ή ανοιχτές καμπύλες γραμμές. Οι καμπύλες αυτέ περνάνε πάνω ή κοντά από ένα σύνολο σημείων τα οποία επηρεάζουν και την τελική τους μορφή.

Οι καμπύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία ισοϋψών γραμμών σε τοπογραφικά σχέδια.

Τόξα στο Tekton Light
Δυνατότητα σχεδίασης άκρων γραμμών, με διάφορα σύμβολα & δυνατότητα σήμανσης κατα μήκος της γραμμής.
Καμπύλες με το Tekton Light

Διαστάσεις

Οι διαστάσεις στο Tekton Light είναι γραμμικά στοιχεία που περιγράφουν σχηματικά την απόσταση ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα σημεία. Μπορείτε να επιλέξετε από μία σειρά διαφορετικών τύπων γραμμών διαστάσεων αλλά και από πολλαπλά σύμβολα άκρων διαστάσεων. Οι διαστάσεις εμφανίζονται με οδηγούς για χάραξη κανάβου.
Εισαγωγή «έξυπνων» διαστάσεων στο Tekton Light
Διαφορετικές επιλογές σήμανσης άκρων διαστάσεων στο Tekton Light

Έχετε τη δυνατότητα στοίχισης των διαστάσεων, διάσπασής τους σε περισσότερες από μια αλλά και ένωσης τους.

Το κείμενο των διαστάσεων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το μετακινήσετε στη θέση που θέλετε να εμφανίζεται.

Γραμμοσκιάσεις

Η γραμμοσκίαση είναι ένα κυρτό ή μη κυρτό πολύγωνο, του οποίου το εσωτερικό περιέχει ένα επαναλαμβανόμενο κανονικό γεωμετρικό σχήμα. Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμοσκιάσεις διάφορων τύπων (τοίχος, μπετόν, πλακάκια κ.λπ.), όπως και Raster διαφόρων τύπων.

Τοπογραφικό Διάγραμμα – Ισοϋψείς καμπύλες.

Με την οντότητα «Τοπογραφικό» στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Έτσι επιτυγχάνεται:

Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Tekton Light και Ισοϋψείς/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.

Για την πληρέστερη σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράμματος το Tekton Light συνεργάζεται αμφίδρομα με το πρόγραμμα Ισοϋψεις, ένα ανεξάρτητο add-on πρόγραμμα κατασκευής ισοϋψών καμπύλων.

Μετά την εισαγωγή σημείων από αρχείο *.csv ή *.txt οι ισοϋψείς καμπύλες κατασκευάζονται αυτόματα από πρόγραμμα «Ισοϋψείς». Στη συνέχεια, το παραγόμενο αρχείο εξάγεται ώς αρχείο *.tek ώστε να είναι δυνατή περαιτέρω επεξεργασία των καμπύλων με το Tekton Light.

Δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνας στα σχέδιά σας.

Με την οντότητα «Eικόνα» στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light είναι εφικτή η ενσωμάτωση και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον του Tekton Light. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:

Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα γραμμικά σχέδια και να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα δισδιάστατα σχέδιά του.

Χρήσιμη δυνατότητα για τα σχέδια τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013), τα τοπογραφικά και τα διαγράμματα δόμησης (Ν. 4030/2010).

Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.
Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.
Αποτύπωση κάτοψης.
Αποτύπωση κάτοψης.
Εισαγωγή φωτογραφιών σε τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισαγωγή φωτογραφιών σε τοπογραφικό διάγραμμα.

Παράγραφος: μέσα στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος!

Το Tekton Light δίνει την δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση μέσω της οντότητας «Παράγραφος». Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών τα οποία είναι απαραίτητα π.χ. σε τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κλπ εισάγονται με την «Παράγραφο»!

Μέσω της οντότητας «Παράγραφος» μπορείτε να εισάγετε κέιμενο στα σχέδιά σας:

Με την οντότητα «Παράγραφος» εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton Light.

Χρησιμοποιείστε την «Παράγραφο» για να μορφοποιήσετε πλήρως τα κείμενά σας, όπως θα κάνατε και με έναν κειμενογράφο τύπου RTF (Extended Font and Paragraph Editing tools).

Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές...
Copy - paste κειμένου
Copy - paste κειμένου από αρχείο word.

Κάθε χαρακτήρας-τμήμα της Παραγράφου μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες εμφάνισης, πχ. τύπο γραμματοσειράς, στυλ, χρώμα, απόσταση μεταξύ χαρακτήρων (διάκενα), οριζόντια διαστολή κλπ.

Η «Παράγραφος» ακόμα δίνει πολλαπλές δυνατότητες στοίχισης του περιεχομένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά σε σχέση με τα περιθώρια, όπως και αυξομείωση των εσοχών σε σχέση με το περιθώριο), καθώς και καθορισμού της απόστασης μεταξύ των γραμμών του περιεχομένου (διάστιχο και διάστημα).

Τέλος με την «Παράγραφο» μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Copy - Paste πινάκων
Copy - Paste πινάκων από το excel.
Copy - Paste πινάκων
Copy - Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.

Ανταλλαγή πληροφορίας με CAD

Με το module CAD Organizer, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο Tekton Light, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.