Υπηρεσίες

0
  • No products in the cart.
Total:0.00
Μελέτη

Μελέτη

Έκδοση πλήρων τεχνικών μελετών βάσει νόμων και κανονισμών

Οργάνωση

Οργάνωση

Συντονισμός όλων των απαραίτητων εργασιών από την μελέτη ως και την παράδοση του έργου

Κατασκευή

Κατασκευή

Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και έναρξη δόμησης

Διαχείριση

Διαχείριση

Εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων

Επίβλεψη

Επίβλεψη

Συνεχής επίβλεψη όλων των σταδίων του έργου και ανατροφοδότηση πελάτη

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Προσδιορισμός τιμήματος για χρήση κτιρίου ή προσδιορισμός επενδυτικής αξίας

Επιθεώρηση

Επιθεώρηση

Διατήρηση κατασκευαστικών εργασιών μέχρι ολοκλήρωσης κι έγκρισης ελέγχου

Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος

Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος

Σύνδεση ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου με τις χρηματικές ροές

Σύνταξη Προϋπολογισμού

Σύνταξη Προϋπολογισμού

Υπολογισμός οικονομικών δεσμεύσεων στην πάροδο του χρόνου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση αυθαιρεσιών και υπολογισμός ποσού προστίμου

Σχεδίαση Προϊόντων

Σχεδίαση Προϊόντων

Σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Έκδοση Άδειας

Έκδοση Άδειας

Σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών για έκδοση οικοδομικής άδειας

Διοργάνωση Σεμιναρίων

Διοργάνωση Σεμιναρίων

Ανάλυση και κατανόηση προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς