Ψηφιακή υπογραφή

0
 • No products in the cart.
Total:0.00

Ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σύστημα αλγόριθμου και χρησιμοποιείται προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και τη μοναδικότητα ενός εγγράφου, αντικαθιστώντας το συμβατικό τρόπο της χειρόγραφης υπογραφής.

Η χρήση των ψηφιακών υπογραφών έχει θεσμοθετηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας και αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών.

Για την δημιουργία εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Η χρήση του ηλεκτρονικού κλειδιού αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης του εκάστοτε εγγράφου.

Οφέλη της ψηφιακής υπογραφής

 • Μοναδικότητα της υπογραφής

  Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι η υπογραφή είναι πάντα ίδια σε αντίθεση με την ιδιόχειρη υπογραφή που κάθε φορά μπορεί να έχει κάποιες μικρές αποκλίσεις.

 • Πιστοποίηση ταυτότητας υπογράφοντος

  Οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν έναν ασφαλή τρόπο πιστοποίησης της ταυτότητας του υπογράφοντος, καθώς χρησιμοποιείται το κλειδί που είναι απόλυτα εξατομικευμένο.

 • Προστασία από αλλοιώσεις δεδομένων

  Με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής δεν είναι εφικτή καμία προσθήκη ή αλλοίωση των υπογεγραμμένων εγγράφων, καθώς κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής του υπογράφοντος, ακόμη και η παραμικρή τροποποίηση εντοπίζεται.

Εφαρμογές της ψηφιακής υπογραφής

Η ψηφιακή υπογραφή έχει πολλές εφαρμογές σε επαγγελματίες

 • Υπογραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομεία ώστε ο παραλήπτης να είναι βέβαιος ότι επικοινωνεί με το συγκεκριμένο πρόσωπο

 • Ηλεκτρονική υπογραφή τιμολογίων σε συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 • Συμμετοχή σε διενέργεια διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών

Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε μηχανικούς

Ήδη από τις 16 Ιουλίου 2018,  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/Β’/ 14-6-2018, έχει ενεργοποιηθεί η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων που αποστέλλονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Συνεπώς, για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων κάθε μηχανικός πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών», κάθε μηχανικός, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες θα πρέπει να έχει ψηφιακή υπογραφή.

Έτσι, λοιπόν, η έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής για τους μηχανικούς είναι επιβεβλημένη.