Νέα

0
  • No products in the cart.
Total:0.00

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σύστημα αλγόριθμου και χρησιμοποιείται προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και τη μοναδικότητα ενός εγγράφου, αντικαθιστώντας το συμβατικό τρόπο της χειρόγραφης υπογραφής.