Νέα

0
  • No products in the cart.
Total:0.00

Σύμμικτες δοκοί και πλάκες ένα add-on για στο FespaM σας δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο....

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου....

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σύστημα αλγόριθμου και χρησιμοποιείται προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και τη μοναδικότητα ενός εγγράφου, αντικαθιστώντας το συμβατικό τρόπο της χειρόγραφης υπογραφής....