Νέα

0
  • No products in the cart.
Total:0.00

Το παρόν βιβλίο δίνει μια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή των αρχών, των μεθόδων και των παραδοχών του αντισεισμικού κανονισμού 1995. Περιγράφει με απλά και κατανοητά λόγια τις θεωρητικές αρχές χωρίς να καταφεύγει σε ευρεία χρήση μαθηματικών συμβολισμών.

Κατεβάστε δωρεάν το παράδειγμα δημιουργίας απλού Τοπογραφικού Διαγράμματος με το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton και δείτε πώς με το module "Κτηματολόγιο" μπορεί να μετατραπεί εύκολα & γρήγορα στο κατάλληλο dxf ώστε να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου

Έχοντας συμπληρώσει μία πορεία 26 χρόνων στον χώρο του Τεχνικού Λογισμικού και της υποστήριξης των Μηχανικών, η ERGOdesign αποφάσισε να προχωρήσει σε ανανέωση του λογότυπου και της εταιρικής ταυτότητάς της ακολουθώντας τις νέες τάσεις και αναδεικνύοντας το νέο μας κεντρικό σύνθημα: The tools we trust.

Μπορείτε να επιλέξετε & επεξεργαστείτε μαζικά τις οντότητες που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα κοινά tags. Εργαλείο χρήσιμο τόσο κατά την επεξεργασία των σχεδίων όσο και για τις τελικές παρουσιάσεις!

Το FespaT είναι ένα νέο πρόγραμμα για τον έλεγχο επάρκειας και την ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ.

Σύμμικτες δοκοί και πλάκες ένα add-on για στο FespaM σας δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο.

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.